Tot ziens 2e groep!

Woensdag 1 juli was een feestochtend. Wij vierden met alle klassen van bouw 1-2 het afscheid
van onze 2e groepers. Er was een toneelstuk in onze gymzaal; "Kaatje Piraatje" en er werd gefeest in iedere klas. Het thema deze ochtend was piraten. Veel kinderen waren dan ook als piraat verkleed naar school gekomen.
Tot besluit kregen de kinderen een cadeautje. In klas 1-2A was dit een collage van foto's van ieder kind in het afgelopen schooljaar en een groepsfoto van alle 2e groepers met hun meester (Ed - ikzelf dus.....).
Het was een hele leuke ochtend.

Ik wens al mijn 2e groepers een mooie tijd in groep 3!

Ed.

Tot ziens 2e groep!
Tot ziens 2e groep!
Tot ziens 2e groep!
Tot ziens 2e groep!
Tot ziens 2e groep!