Nieuwsbrief 10, 23 februari 2018

Banner

Belangrijke data
19 februari-9 maart KOL-gesprekken
26 februari-2 maart voorjaarsvakantie
9 maart vriendendag
14 maart Staking! PO in Actie
15 maart Dag van de Leerplicht
16 maart schaatsen 3-4 (let op: was eerder 14 maart)
21 maart tafeltjesochtend en landelijke Montessoridag
29 maart studiedag, alle kinderen vrij
30 maart Goede Vrijdag, alle kinderen vrij

PO in Actie
Op woensdag 14 maart belandt de PO-stakings-estafette in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De Amsterdamse basisscholen doen mee. De druk loopt enorm op, dat merken wij, dat merken jullie en nog belangrijker: dat merken jullie kinderen.
De afgelopen weken hebben we weer flink moeten woekeren om alle klassen bemenst te houden. Klassen zijn opgedeeld, collega’s werken extra en er zijn collega’s ingesprongen die hun eigenlijke schooltaken dan laten voor wat het is. Zelfs hebben we tot onze spijt deze week twee keer een klas naar huis moeten sturen omdat er veel zieken en te weinig vervangers waren.
We zullen daarom op woensdag 14 maart het werk neerleggen en demonstreren vanaf het Waterlooplein. We krijgen veel steunbetuigingen. U kunt als ouder uw steun op vele manieren kenbaar maken, ondermeer bij https://www.poinactie.nl/ouders/

lerarentekortisnu.nl
We vermelden onze oplossing bij uitval van leerkrachten op http://lerarentekortisnu.nl/
Daar kunt ook u een kijkje nemen om te zien hoeveel kinderen in Nederland op een gegeven dag geen goed onderwijs genieten (de site was vanmorgen niet bereikbaar; we vermoeden overbelast...)

Vriendendag vrijdag 9 maart
Op vrijdag 9 maart wordt de vierde editie gehouden van de Vriendendag, een dag dat de hele school op zijn kop staat en er allerhande speciale activiteiten zijn voor alle leerlingen uit alle groepen. Dansen, koken, digi-klooien, maskers maken, circus, schoolpleingolf, rappen, yoga, knuffels maken, musical, mode-ateliers, sporten, het gebeurt allemaal op deze bijzondere en feestelijke dag. Tientallen ouders en verschillende clubs uit de buurt zijn hierbij betrokken. De Vriendendag is een initiatief van de Stichting Vrienden van 5mw, die in overleg met de school verrijkende activiteiten organiseert op 5mw. Zie ook www.vrienden5mw.nl

Tafeltjesochtend
Een goede traditie op Montessorischolen zijn van oudsher de tafeltjesavonden en tegenwoordig tafeltjesochtenden. Ouders worden uitgenodigd op bepaalde tijden in de klas van hun kind(eren) te komen kijken hoe Montessori-onderwijs er in de praktijk uitziet. Het gaat dan met name om het ‘vrije werken’ en het hanteren van de Montessorimaterialen. In de praktijk geven veel leerlingen (vooral de jongere) hun ouders met veel enthousiasme een Montessori-lesje. De tafeltjesochtend valt samen met de jaarlijkse Montessoridag. Die dag is ondermeer bedoeld om Montessori-onderwijs breed onder de aandacht te brengen. Dat komt dus mooi uit.

Tennisclinic van De Meer
Op 12 en 16 februari heeft tennisschool Tennis Op Maat op onze school gymles in het teken van tennis gegeven aan alle groepen 5-6 en 7-8. Is uw kind enthousiast geraakt? Stuur een e-mail naar info@tennisopmaat.nl en maak nog dit zomerseizoen kennis met tennis op De Meer Tennis voor €50.

Sport voor iedereen
De gemeente organiseert laagdrempelige sportactiviteiten in verschillende buurten. Meer info: https://www.amsterdam.nl/sport/sportactiviteiten/sporten-kinderen/
Blijf op de hoogte van de sportactiviteiten in Stadsdeel Oost via de Facebookpagina ‘Oost Sport’.

Mad Science weer op 5mw!
Na een ongetwijfeld knallende aftrap met een spectaculaire science-show op de Vriendendag van 9 maart, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse wetenschaps- en techniekcursus van Mad Science.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor ook kinderen die al eerder hebben meegedaan weer mee kunnen doen. De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de achterliggende wetenschap en techniek uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper! Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven.
De cursus start op 17 april op dinsdagen om 15.05 uur, De lessen duren een uur. Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep starten.
Inschrijven kan t/m 8-4-2018. Schrijf je nu alvast in op nederland.madscience.org

Kou & kleren
De kou schijnt de komende week schijnt hevig te worden.. Toch liggen er veel warme handschoenen, wanten, mutsen en zelfs jassen bij de gevonden voorwerpen! Kom gauw kijken of er iets van je bij zit. Zwarte bak in de hal van het trappenhuis op de Hs

Nieuws vanuit de TSO
De afgelopen weken zijn er verschillende workshops geweest in diverse groepen.

Yoga
in de keuken heeft onze medewerker Gloria 2 weken lang alle groepen 3-4 en 5-6 haar eigen vorm van yoga gegeven. De kinderen waren zeer enthousiast. In maart komt Gloria terug voor een nieuwe ronde…

Knutselen
Ook zijn verschillende groepen kinderen lekker creatief bezig geweest met Suzanne die heel leuke knutselactiviteiten organiseert.

Binnenkort starten de ouders van groep 3-4F weer met hun kookworkshop in de keuken.

Heeft u vragen en of opmerkingen over de TSO dan kunt u ons bereiken op
Jaqueline Sari ma, di, do, vrij 11.30-13.00 jaqueline.sari@5mw.nl
Renz Koning ma, di, do, vrij 11.30-14.00 0618252859 of renz.koning@kcwa.nl

yoga bij de TSO
yoga bij de TSO
knutselen bij de TSO
knutselen bij de TSO