Bewo

Alle groepen 3 t/m 8 krijgen gymles van een vakdocent bewegingsonderwijs, in de gymzaal op het Galileïplantsoen.
Op de Herschelstraat is ook nog aparte speelzaal. Hier gymmen de kleuters en er vinden andere groepsactiviteiten plaats.

Bewo
Bewo
Bewo
Bewo
Bewo
Bewo