Welkom op de website van de 5e Montessorischool Watergraafsmeer, Amsterdam.

Wij zoeken per 1 augustus 2018 een ervaren Montessori-directeur (wtf 0,8-1,0) die met gevoel en beleid het team aanstuurt.

Profielschets directeur 5e Montessorischool Watergraafsmeer

Functie-eisen en competenties
Gelet op het stadium van ontwikkeling van onze school stellen wij de volgende functie-eisen:

De beoogd directeur
• heeft een Montessori-achtergrond of tenminste sterke affiniteit met Montessori-onderwijs
• heeft visie op modern Montessori-onderwijs
• kan een school leiden tijdens een meerjarig veranderproces (herijking op Montessori-waarden)
• is communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
• kan aanwezige expertise in een lerende organisatie goed inzetten
• geeft het team ruimte in haar eigenheid; ‘vrijheid in verbondenheid’
• Overziet het grote geheel.

Daarnaast zijn de volgende competenties en eigenschappen van belang:
• empathisch vermogen
• strategisch handelen
• besluitvaardig, daadkrachtig en integer optreden
• denken vanuit de kracht van personeel en ouders
• zichtbaar op de werkvloer
• een teamspeler die de verbinding centraal stelt
• procesbegeleider en –bewaker.


Over de school
De 5e Montessorischool Watergraafsmeer (5mw) is een dynamische grote school in het hart van de mooie Amsterdamse Watergraafsmeer. Op 5mw werken we in een sterk pedagogisch klimaat vanuit interesses en motivatie van onze leerlingen. We bereiden de kinderen voor op het leven ‘na school’, werkend vanuit de Montessoriaanse grondgedachte: ‘Help mij het zelf te doen.’

De locaties
5mw is gevestigd in twee gebouwen aan de Herschelstraat en de Copernicusstraat. Ons prachtige schoolgebouw aan de Herschelstraat is begin jaren dertig gebouwd volgens de principes van de Amsterdamse School en de Montessori-uitgangspunten.

Openbaar onderwijs De school maakt onderdeel uit van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (Staij). De school telt ruim zeshonderd leerlingen en bestaat uit 25 groepen die in vier heterogene bouwen (1-2, 3-4, 5-6 en 7-8) zijn onderverdeeld.

Directievoering
De directie bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. De vier verschillende bouwen (parallelle klassen) hebben ieder een eigen bouwcoördinator. De directie en de bouwcoördinatoren vormen samen het kernteam van de school. Op onderwerp worden de intern begeleiders betrokken bij het kernteam.

U kunt tot uiterlijk 23 juni 2018 uw motivatiebrief en cv digitaal sturen naar Joanne Gravenberch, beleidsmedewerker P&O STAIJ en voorzitter van de Benoeming Advies Commissie (BAC): jgravenberch@staij.nl

Telefonisch kunt u informatie inwinnen bij waarnemend bestuurder Piet Wagemaker (06-13454474).
Zie voor verdere informatie over de school; www.5mw.nl en www.schoolplan5mw.nl
Zie voor verdere informatie over de stichting: www.samentussenamstelenij.nl


Thumbnail het begin van een dag op 5mw
Thumbnail Schoolfilm 5MW
Thumbnail Ode aan Amsterdam door 5mw
Thumbnail Raketlanceringen op 5mw
Thumbnail 5mw schoollied
Afbeelding thumbnail
[+]
studiedag
27|09|18

[-]
Afbeelding thumbnail
[+]
Werkweek groep 7-8
10|10|18 t/m 12|10|18

[-]
meer agendaitems