Ouders

De ouderbetrokkenheid is op 5mw bijzonder sterk verankerd. In iedere klas zijn twee contactouders. Zij zijn de spil in informatie-uitwisseling op klasniveau. In veel klassen helpen ouders bij het begeleiden van kinderen binnen (lezen, tafels oefenen) en buiten de school (schoolreisje, theaterbezoek, werkweek).

Naast contactouders bestaat er ook een Medezeggenschapsraad, een Ouderraad en een Vriendenstichting (Vrienden van 5mw).

Als bijlage treft u ons SchoolOntwikkelingsPlan aan.