Schoolgids

Inleiding

Welkom

U bent van harte welkom om op de 5e Montessorischool Watergraafsmeer (5mw) kennis te maken met onze dagelijkse onderwijspraktijk. Ons streven is dat de kinderen met plezier naar school gaan en hun schooltijd als zinvol ervaren.

Onze missie is: Bouwen aan relaties. We geven daarmee aan dat het in ons onderwijs draait om relaties tussen mensen. Vanuit goede relaties realiseren we een goed schoolleven en goed onderwijs. Wat is een goede relatie? Bij goede relaties in school gaat het ons met name om: waardering, inlevingsvermogen, betrouwbaarheid, gelijkwaardigheid en het beheersen van sociale vaardigheden.
We zien onze school als een werkgemeenschap van kinderen en volwassenen. Daarbinnen willen we werken vanuit vier gemeenschappelijke morele waarden: vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en verbondenheid. Deze waarden zijn tastbaar in de wijze waarop we met elkaar omgaan en elkaar leren kennen.

In het vervolg van de gids leest u meer over hoe wij werken en waar wij naar streven. Deze gids geeft u een goed beeld van wat wij belangrijk vinden, waar we accenten leggen en hoe het een en ander praktisch geregeld is. De gids zal een aantal vragen van u beantwoorden en ongetwijfeld ook weer nieuwe vragen oproepen. Wij vinden het normaal dat u vragen hebt over de (mogelijke) school van uw kind. Neemt u gerust contact op met de directie of leerkracht van uw kind voor een antwoord op uw vragen.